Möte Vägföreningen 2011-10-04

MÖTE MED VÄGFÖRENINGEN, TRIVSELFÖRENINGEN, S:T OLOFS KAPELL OCH TEKNISKA KONTORET, 4 OKTOBER 2011.

Torsten Rosenquist, Sofia Warpman och Leif Eriksson deltog från kommunen.

Följande punkter diskuterades:

– Problemet med den vilda campingen i Tylösand och de sanitära problemen.

– Döda träd i Tylösand bl a i Tjuvahålan och utmed Tjuvahålsvägen.

– Rhododendronparken och Sinnenas Barnpark.

– Infarten till Tylösand via Tylöhusvägen ner till hotellet: Diken, sly och buskar.

– Boulebanan: bord och bänkar önskas

– Returstationen vid Kurts Kiosk. Åtgärdat! Staket kommer upp.

– Cykelparkering vid nedfarterna till stranden.

– Trottoar utmed Tylösandsvägen.

– Bevaring av sanddynerna.

– Asfaltering och reparation av vägar.

Den 25 oktober träffades representanter från föreningarna med Fredrik Lindespång och Sofia Wartman i Tylösand för att på plats diskutera problemen.