Kontakt

Styrelsen vägföreningen – se bild nedan

Tomas Lennartsson: ordförande

Gert Gezelius: ledamot

Mattias Torstensson: ledamot

Lars Lindström: ledamot

Lennart Rydén: ledamot

Benny Birgersson: suppleant

Henrik Kjaersgaard: suppleant

 

 

 

 

Styrelsen trivselföreningen – se bild nedan

Åsa Bringevall Torstensson: ordförande  0730-700 601

Tomas Lennartsson: vice ordförande

Johan Meurling: kassör och ledamot

Lena Rydèn: ledamot

Greger Rydèn: ledamot

Karin Eklund: suppleant

Ann Christine Larsson: suppleant

Anna Gezelius Kjaergaard: suppleant